MONDAY

9:30AM – DJ Circuit – John

5:00PM – Butts & Guts – John

6:00PM – Hi Lo Glow – John

TUESDAY

9:30AM – DJ Circuit – John

5:00PM – Arms & Abs – Ihab

6:00PM – Hi Lo Glow – Ihab

 

WEDNESDAY

9:30AM – DJ Circuit – John

5:00PM – DJ Circuit – Fran 

6:00PM – Hi Lo Glow – Fran

THURSDAY

8:45AM – DJ Circuit – Dayanne

5:00PM – DJ Circuit – Ihab

6:00PM – Hi Lo Glow – Ihab

FRIDAY

8:30AM – DJ Circuit – Ihab

9:30AM – DJ Bootcamp – Ihab

SATURDAY

9:15AM – Hi Lo Glow – John

SUNDAY

9:15AM – Hi Lo Glow – Ihab